همواره به روز باشید

ورود به فروشگاه

گروه رئیس حامی خیریه “یکی هستیم”


گروه رئیس حامی خیریه "یکی هستیم" در آکشن بزرگمهر حسین پور در انجمن خوشنویسان ایران

“کانون توسعه‌گران جوان یکی هستیم” که به اختصار “یکی هستیم” خوانده می‌شود؛ سازمانی تخصصی، مردم نهاد و ثبت شده در وزارت کشور به شماره ثبت ۱۸ است که از سال ۱۳۹۳ به همت جمعی از فعالان اجتماعی و حمایت خیرین در حوزه بحران و امداد ‌رسانی و توسعه‌ی پایدار فعالیت خود را آغاز نموده است. “یکی هستیم” با نگاهی عمیق‌تر به مسئولیت اجتماعی هر فرد و یا نهاد نسبت به جامعه‌ی پیرامون خود، قصد دارد با احترام به فرهنگ بومی هر منطقه، زمینه‌ی رشد و پیشرفت را برقرار سازد.