همواره به روز باشید

ورود به فروشگاه

دسته: رویداد ها


مشتریان عزیز و دوستداران رئیس،تقدیر چنین خواسته که تبریک آغاز ورود به بیستمین سال فعالیت گروه رئیس را نیز من بنویسم. 
نوزده سال تمام در خدمت شما عزیزان بودیم، از مغازه کوچک جم شروع کردیم و با لطف و پشتیبانی شما عزیزان امروز با تعدادی کافه در تهران و رشت خدمتگذار شما هستیم. با قهوه‌های استارباکس، کاستا و… آغاز کردیم و امروز با قهوه رئیس که در کارخانه قزوین تولید میکنیم رضایت بیشتر شما را فراهم کردیم.توسعه کار ما آن نبود که انتظار داشتیم ولی با وجود سختی‌های راه و حمله کرونا (کووید ۱۹) به بخشی از اهداف خود اگرچه کم، ولی رسیدیم.همانند سالیان گذشته اقرار می‌کنم که این نمیشد، بدون همدلی و انتقادات سازنده شما عزیزان. این شدنی نبود مگر با گذشت و حمایت شما عزیزان و نهایت این غیر ممکن بود مگر با تلاش شبانه‌روزی همسر، فرزندانم و همکاران عزیزم که با همه سختی‌ها ساختند تا رضایت شما را با اهداف ما هماهنگ و همسان سازند.اگر از عملکرد ما رضایت دارید سپاس ویژه داریم، اگر انتقادی بر ما دارید کوشش خواهیم کرد شما را نیز در سلک طرفدارانمان ببینیم. رئیس بدون وجود مشتریان قدیمی و جدید معنایی ندارد. همانند گذشته از قهوه ایرانی رئیس حمایت کنید و بدانید Read more…