همواره به روز باشید

ورود به فروشگاه

روز ملی خلیج فارس


امروز دهم اردیبهشت به عنوان روز ملی خلیج فارس گرامی داشته می‌شود و به همین مناسبت نیز در وبلاگ کافه رئیس یادداشتی منتشر شده است.

منبع: عصر ایران

چرا دهم اردیبهشت به این عنوان نامگذاری شده است؟

دلیل نامگذاری دهم اردیبهشت به این نام این است که نیروهای پرتغالی از ۲۱ تا ۳۰ آوریل ۱۶۲۲ میلادی و قریب به ۴۰۰ سال قبل سواحل جنوب ایران را پس از ۱۱۷ سال حضور یا اشغال ترک کردند. برخی روایت ها ۲۱ و بعضی ۳۰ آوریل را این روز تاریخی می دانند اما کل روند ۹ روزه درست‌تر است.

شاه عباس کبیر در عهد صفویه و در سال ۱۶۲۱ هرمز را از چنگ پرتغالی ها درآورد و سال بعد در آوریل ۱۶۲۲ و در پی رشادت های لشکریان ایران به فرماندهی «امام قلی خان» ایران را ترک کردند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سالهای اخیر بر پایۀ همین تاریخچه دهم اردیبهشت را به این عنوان نامگذاری کرده است.

بر اساس نوشته‌های مورخان یونانی (هرودوت، گزنفون و استرابن) یونانیان نخستین مردمانی بودند که به این دریا «پارس» یا «پارسه» گفتند.
در اسناد یونانی و از زبان مورخان نیز با تعبیر «پرسی کوس سینوس» به معنی «خلیج فارس» رو به رو می‌شویم.

این دریا سومین خلیج (شاخاب) بزرگ جهان است. این نکته را هم در نظر داشته باشیم که اگر برخی چه در داخل و چه خارج از لفظ «خلیج» به تنهایی استفاده می‌کنند الزاما به معنی آن نیست که با «خلیج فارس» موافق نیستند و بین کسی که گاهی از اصطلاح «خلیج» استفاده می‌کند و کسانی که تعبیر جعلی و دروغین «خلیج عربی» را به کار می‌برند باید تفاوت قایل شد چرا که چه بسا به خاطر شناسه بودن «خلیج فارس» خلیج را به همان معنی «خلیج فارس» به کار می برند.

روز خلیج همیشه فارس گرامی باد.