همواره به روز باشید

ورود به فروشگاه

تگ: خواستگاه قهوه عربیکا

قهوه اتیوپی

زادگاه اصلی قهوه عربیکا، اتیوپی و جنگل‌های آن است، بویژه زمین‌های مرتفع کافا، که واژه کافی (Coffee) یا همان قهوه، از آنجا آمده است.