همواره به روز باشید

ورود به فروشگاه

گیلان پاک


گیلان پاک

۲۶ و ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، در سیتادیوم رشت ( جاده رشت انزلی، نرسیده به پلیس راه خمام ) میزبان هنرمندان گرافیتی بودیم.
این فستیوال با عنوان “گیلان پاک” برگزار شد تا هنر زبانی برای آغاز گفتگویی برای حمایت از فعالیت‌های دوستداران طبیعت باشد.

گیلان پاک
گیلان پاک
گیلان پاک
گیلان پاک
گیلان پاک