همواره به روز باشید

ورود به فروشگاه

نتیجه فراخوان طراحى لیبل پاکت قهوه به مناسبت بیست سالگى کافه رئیس


نتيجه فراخوان طراحى ليبل پاكت قهوه به مناسبت بيست سالگى كافه رئيس

ضمن احترام به تمامى طرح هاى ارسالى، طرح آقاى رامین رئوفی بعنوان لیبل پاکت قهوه رئیس انتخاب شد.
با تشکر از استقبال و توجه تمامى طراحان عزیز.
طبق هماهنگى از آقای رئوفی در دفتر مرکزى کافه رئیس تقدیر شد.

نتیجه فراخوان طراحى لیبل پاکت قهوه به مناسبت بیست سالگى کافه رئیس
نتیجه فراخوان طراحى لیبل پاکت قهوه به مناسبت بیست سالگى کافه رئیس
نتیجه فراخوان طراحى لیبل پاکت قهوه به مناسبت بیست سالگى کافه رئیس
نتیجه فراخوان طراحى لیبل پاکت قهوه به مناسبت بیست سالگى کافه رئیس
نتیجه فراخوان طراحى لیبل پاکت قهوه به مناسبت بیست سالگى کافه رئیس