همواره به روز باشید

ورود به فروشگاه

برشته کاری قهوه


برشته کاری قهوه

برشته کاری قهوه یا به اصطلاح رست قهوه فرآیند حرارت دادن به دانه سبز  برای تغییر رنگ؛طعم؛بو است . برشته کاری قهوه در چند سطح خلاصه میشود : لایت رست ؛ مدیوم رست ؛ دارک رست .

هر دانه سبز قهوه از لایت رست به سمت دارک رست برود طعم های میوه ایی و شیرین قهوه تبدیل به طعم های تلخ تر و دودی تغییر میکنند .

رستر ماشین ها از طریق انتقال انرژی ؛ حرارت را در سطح ماشین پخش و گرم میکنند.

رستر ماشین ها از چند پخش اصلی تشکیل شده اند : درام ؛ اگزاست ؛ شعله .

درام رستر ماشین محفظه ایی است که دانه به داخل آن ریخته میشود و در حال چرخش است و به صورت یکسان حرارت را بین دانه ها انتقال میدهد.

اگزاست رستر ماشین ها هوای داغ داخل ماشین را به بیرون انتقال میدهند و خود باعث گردش هوای گرم و داغ در داخل رستر ماشین ها هستند و این انتقال هوای گرم و داغ به بیرون باعث میشود قهوه برشته شده ما طعم دودی به خود نگیرد .

شعله منبع اصلی حرارت است که در زیر درام قرار میگیرد و حرارت را به درام انتقال میدهد و قابل تنظیم است .

بر اثر حرارت وارد شده به دانه های سبز رطوبت موجود در دانه از بین میرود و اسید های آمینه و قند های طبیعی داخل دانه واکنش نشان میدهند و باعث تغییر رنگ از سبز به زرد و قهوه ای میشود

و این واکنش ها باعث به وجود آمدن نت های طعمی میوه ای و شیرین معطر هستند .

زمانی که آمینه اسید ها و قند های کاهنده با هم گرم شوند یک واکنش شیمیایی در برشته کاری به وجود می آید که مسئول قهوه ایی شدن و ایجاد طعم های مختلف در انواع غذا ها و قهوه هستند به این واکنش شیمایی که در حین برشته کاری رخ میدهد واکنش میلارد میگویند .

 

در ادامه زمانی که فشار بخار آب و گازهای درون دانه منبسط شدند و در پی راهی برای خارج شدن از دانه هستند دانه براثر منبسط شدن زیاد ترک بر میدارد و این گازها از دانه خارج میشوند به این مرحله از برشته کاری ترک اول یا فرست کرک میگویند .

 

در واقع در فرست کرک است که ما در زمان توسعه قهوه خود تصمیم میگیریم درجه رست ما به چه صورت باشد .