ساک متقال

کد کالا:
2009
دسته‌بندی :
ساک پارچه ای

توضیحات تکمیلی ساک متقال

با استفاده از این محصول اقدامی کاربردی برای مقابله با حجم زباله های پلاستیکی در طبیعت انجام می دهیم. ساکهای پارچه ای رییس محصولی اجتماعی هستند که در راستای حمایت و اشتغال زایی، توسط زنان و مادران سرپرست خانوار دوخته می شوند.
یار سبز زمین باشیم.

ویژگی‌های ساک متقال

جنس :

متقال

طول :

۴۰ سانتی متر

عرض :

۳۸ سانتی متر

طول دسته :

۵۲ سانتی متر

شیوه تولید :

دوخته‌شده با چرخ صنعتی توسط زنان سرپرست خانواده

شستشو :

برای حفظ کیفیت پشت و رو کنید و با آب سرد بشویید