زمین پاک
همه در کنار هم زمین را نجات دهیم.
ما تیم رئیس در تلاش هستیم تا به صورت هدفمند در راستای مسئولیت اجتماعی مان٫ ارزش گذاری اقتصادی و زیستن در زمینی پایدار در دهه های پیش رو به منابع مثبتی تبدیل شویم تا بتوانیم بیشتر از آن چه از سیاره زمین دریافت میکنیم به آن ببخشیم.
کافه رئیس زمین پاک
ما با تمرکز بر ۴ حوزه کلیدی از مقیاسی کوچک تا بزرگ، آمده‌ایم
تا با همراهی شما در این مسیر سبز پیشگام باشیم.
گسترش گزینه‌های منو گیاهی
گسترش گزینه‌های منو گیاهی
استفاده از ظروف برگشت‌پذیر در شعب
استفاده از ظروف برگشت‌پذیر در شعب
بازیافت گونی‌های قهوه و ارائه محصولات پایدار
بازیافت گونی‌های قهوه و ارائه محصولات پایدار
مدیریت زباله‌ها
مدیریت زباله‌ها