قصه های رئیس مجموعه نوشتاری است از رویداد ها و اتفاقاتی که در سال های آغازین رئیس در این کافه اتفاق افتاده. تعدادی از این مجموعه داستان ها که به قلم آقای فرشید اصلانی به ثبت رسیده است، با نظر و انتخاب ایشان در لینک زیر در دسترس شما قرار گرفته است.

image