فیلتر هریو V60
1,320,000 ریال

فیلتر هریو (۱۰۰ تائی)

همه فیلترها به طور یکسان ساخته نمی شوند. هنگامی که یک فنجان قهوه را در دریپر هریو دم می کنید، نیاز به استفاده از یک فیلتر مناسب برای رسیدن به تنیجه عالی دارید. فیلترهای هریو بدون چسب هستند و از کاغذی با کیفیت بالا ساخته می شوند. فیلترهای مخروطی هریو براحتی میتوانند بر روی دریپر قرار گیرند و باعث میشوند تا قهوه کاملا عصاره گیری شود.