ترازو دریپ اسکیل هریو
9,570,000 ریال

دم کردن قهوه عالی با شانس اتفاق نمی افتد، این علمی است که نیاز به کنترل دقیق بر متغیرهای خاص (مقدارعصاره گیری و زمان عصاره گیری) دارد. برای متعهد شدن به چنین برتری، ترکیبی از زمان سنج/ترازو کمپانی هریو (Hario) نه تنها تضمین برای نشان دادن مقدار مناسب قهوه است، بلکه زمان های عصاره گیری و بلومینگ (آزاد شدن گازدی اکسید کربن( قهوه را نیز نشان می دهد. دقت و صحت این ترازو در حد اندازه گیری 0.1 گرم می باشد.