السالوادور (مدیوم رست)

Elsalvador Cosecha

مشخصات

وزن بسته ٢٥٠گرم
نوع رستمدیوم رست
دانه یا آسیاب شده
درجه‌ آسیاب
السالوادور (مدیوم رست)
ناموجود

السالوادور به عنوان " سرزمین آتشفشان ها" کوچکترین کشور شناخته شده در آمریکای مرکزی است، اما از اوایل دهه ۲۰۰۰ شهرت زیادی را در میان مناطق رشد و تولید قهوه، پیدا کرد. قهوه برای اولین بار در اواسط قرن ۱۸ از کارائیب به عنوان یک محصول باغبانی به السالوادور معرفی شد .در مقایسه با رنگ ایندیگو Indigo): رنگ بنفش آبی( که در صنعت نساجی استفاده می شد، قهوه یک محصول چالش برانگیز بود که تولید تجاری اش تا سال های ۱۸۵۰ برقرار نبود.در سال ۱۸۵۶ برای اولین بار قهوه در ۶۹۵ کیسه صادر شد و بعد از ان دولت شروع به تقویت تولید قهوه کرد. در اواخر دهه ۱۸۰۰، زمانی که صادرات رنگ indigo با توسعه و بازاریابی گسترده رنگ های مصنوعی تهدید می شد، اهمیت ملی قهوه افزایش یافت. تا جائی که بین سال های ۱۸۸۰ و ۱۹۱۴ ارزش صادرات قهوه در السالوادور بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش یافت، زیرا زمین دارهای بزرگ به کاشت قهوه رو آوردند  .

مشخصات طعم

انواع بوربون (Bourbon) که توسط Don Alberto Paces در سال ۱۹۴۹ در السالوادور کشف شده است، قهوهایی هستند معروف به طعم شیرین و با اسیدیته ای نرم و خوشایند که طعم فنجان قهوه را متعادل میکنند.