بازدید آقای فرشید اصلانی از کاروان رئیس

image

آقای فرشید اصلانی امروز با حضور در کنار کاروان رئیس از روند اجرایی ساختن سازه جدید کاروان بازدید کردند.