رویداد کارساز خیریه رعد/ گردهمایی صاحبان کسب‌و‌کارهای موفق و مدیران منابع انسانی

image

حضور مجموعه رئیس در رویداد کارساز
در این رویداد با کارفرمایان از اهمیت عمل به مسئولیت اجتماعی و فرصت ها و چالش های استخدام افراد دارای معلویت جسمی صحبت شد و در این میان کافه رئیس تجربه ی روشن خودش را از آفرینش فرصت های شغلی برای افراد دارای معلولیت بیان کرد.

بهمن۹۸
خیریه رعد