مصاحبه خداداد اصلانی با خبرگزاری آناتولی در مورد قهوه ترک رئیس

image

مدیر مجموعه رئیس توضیحاتی در مورد قهوه ترک رئیس به خبرگزاری آناتولی ارائه کردند. دان قهوه ترک رئیس، از کشور برزیل وارد می شود و در کارخانه رئیس رست می شود تا کیفیت مورد نظر را داشته باشد. خداداد اصلانی به خبرنگار آناتولی: تاکید زیادی در دم آوری صحیح قهوه داریم. همچنین برایمان مهم است که قهوه ترک را به همان نحوه استانبولی آماده و دم کنیم.

او درباره نظر ترکیه ای ها نسبت به قهوه ای که دم می کنند گفت: ما همان دستگاه قهوه ترک آرچلیک را مصرف می کنیم تا به نزدیک ترین طعم برسیم. مشتری های ترکیه ای زیادی داشتیم. آنها می گویند قهوه مان به پای قهوه استانبول نمی رسد اما بهترین قهوه ترکی است که در تهران نوشیدند.

در ادامه بهادر امینی، پژوهشگر ایرانی حوزه خوراک و غذا نیز در مورد قهوه ترک توضیحانی ارائه دادند. متن کامل گزارش را اینجا مطالعه کنید.