شهرزاد مجابی در مسابقات ملی باریستای عمان

image

ششمین دوره مسابقات ملی باریستای عمان در تاریخ ۲۳ تا ۲۶ مهرماه ۱۳۹۷ درشهر مسقط برگزار شد.
در این رقابت بیست باریستای حرفه ای از کمپانی های بزرگ قهوه از جمله: کوستا، گلوریا جینز، هتل کمپینسکی، هتل گرند حیات و متخصصین حوزه رست قهوه که درعمان فعالیت می کنند، در کنارهم به رقابت پرداختند. اهدای جوایز مسابقات را اسپانر اصلی، کمپانی ایلی به نفرات برتر عهده دار بوده است.
در بخش سنسوری یا بخش حسی، قضاوت این مسابقات را داورانی از کشور انگلستان و نماینده کمپانی ایلی عمان و شهرزاد مجابی از گروه رئیس بر عهده داشتند.