قهوه ترک
آمیختگی بهترین دانه های مزارع برزیل در این فنجان عطر و طعم واقعی قهوه ترک را احساس خواهید کرد.
این قهوه در کارخانه رئیس رست و آسیاب شده است.

 

 

 

 

قهوه ترک زعفرانی
آمیختگی بهترین دانه های مزارع برزیل که بعد از رست و آسیاب در کارخانه رئیس با مرغوب ترین زغفران ایرانی ترکیب شده است.
در این فنجان عطر و طعمی دلپذیر از قهوه ترک و اصالت زعفران ایرانی را احساس خواهید کرد.

قهوه ترک شکلاتی
آمیختگی بهترین دانه های مزارع برزیل که بعد از رست و آسیاب در کارخانه رئیس با پودر شکلات ترکیب شده است.
در این فنجان عطر و طعمی دلپذیر از قهوه ترک همراه با شکلات را احساس خواهید کرد.

قهوه ترک شکلات دارچینی
آمیختگی بهترین دانه های مزارع برزیل که بعد از رست و آسیاب در کارخانه رئیس با پودر شکلات و دارچین ترکیب شده است.
در این فنجان عطر و طعمی دلپذیر از قهوه ترک همراه با دارجین وشکلات را احساس خواهید کرد.