از 1380

رویدادها

بازدید آقای فرشید اصلانی از کاروان رئیس

آقای فرشید اصلانی امروز با حضور در کنار کاروان رئیس از روند اجرایی ساختن سازه جدید کاروان بازدید کردند.

افتتاح شعبه جدید رئیس

شعبه جدید رئیس در مجموعه بام لند افتتاح شد