بازدید آقای فرشید اصلانی از کاروان رئیس

آقای فرشید اصلانی امروز با حضور در کنار کاروان رئیس از روند اجرایی ساختن سازه جدید کاروان بازدید کردند.

افتتاح شعبه جدید رئیس

شعبه جدید رئیس در مجموعه بام لند افتتاح شد