رئیس بِلند (Blend)

Blog post

قهوه بِلند (Blend) با ترکیب دانه های قهوه از کشورها و مناطق با رُست های مختلف جهت خلق طعمی متفاوت و منحصر به فرد به دست می آید. قهوه ترکیبی رئیس، از ترکیب قهوه های آمریکای لاتین می باشد. عطر و بو، غلظت و طعم این قهوه بسیار متناسب بوده و طی فرایند رُست طعم مغزها و کاکائو را می توان احساس کرد.