از ۱۳۸۰

رئیس بِلند (Blend)

Blog post

قهوه بِلند(blend) با ترکیب دانه های قهوه از کشورها و مناطق با رُست های مختلف جهت خلق طعمی متفاوت و منحصر به فرد به دست می آید. قهوه ترکیبی رئیس٬ از ترکیب قهوه های آمریکای لاتین می باشد. عطرو بو٬ غلظت و طعم این قهوه بسیار متناسب بوده و طی فرایند رُست طعم مغزها و کاکائو را می توان احساس کرد.