از ۱۳۸۰

کلد برو رئیس

Blog post

برای تهيه cold brew از هيچ گونه حرارتی استفاده نمی‌شود، فقط زمان است كه باعث اين عصاره گير می‌شود. به همین دلیل كاملاً با آيس كافی تفاوت دارد. اين محصول در حقيقت در دمای محيط و با آب سرد تهيه می‌شود به نحوی كه آب و قهوه بين ١٢ تا ٢٤ ساعت با هم در تماس هستند. از مشخصه‌های آن اسيديتی و تلخی كمتر و body قوی‌تر می‌باشد.