از 1380

رئیس بام لند

گالری
رئیس باملند آخرین شعبه ی افتتاح شده تا زمان حاضر و در نقطه ای بسیار خاص و خوش منظره از مجموعه ی باملند قرار دارد . همجوار بودن با دریاچه شهدای خلیج فارس و برخورداری از دید مستقیم و بالا به دریاچه تنها یکی از ویژگیهای رئیس باملند است . این شعبه بخصوص برای افرادی که همراه خانواده با قصد تفریح و خرید و اوقات فراغت به مجموعه ی باملند مراجعه میکنند گزینه ای بسیار مناسب است و میتواند امکان یک دورهمی خاطره برانگیز را برای مشتریان عزیز فراهم آورد .

نظرات  0

:نظردهید