از 1380

رئیس پالادیوم

گالری
شعبه ی رئیس پالادیوم در مرکز خرید پالادیوم که یکی از اصلی ترین و معتبرترین مراکز و از قطبهای اقتصادی خرید در تهران است قرار دارد . این شعبه فقط Take away بوده و فضای فودکورت پالادیوم بصورت مشترک در دسترس تمامی مشتریان محترم است . این شعبه از رئیس نیز بسیار پرتردد است .

نظرات  0
:نظردهید